Randzicht
Multifunctionele kantoor/bedrijfsruimte
Huurgegevens

 

Huurprijs:                     vanaf  € 95 per m² per jaar ex BTW en SK
 
Indexering:                   jaarlijks op basis prijsindexcijfer CPI alle
                                   huishoudens (2000=100)
 
Betaling:                       maandelijks bij vooruitbetaling.
 
Garantie:                      3 maanden huur ex BTW ( of bankgarantie)
 
Servicekosten (SK):        Bij gedeeltelijke huur, bij voorbeeld bruto 120 m², 
                                    gaan wij uit van
volledige service. 
                                    Hieronder vallen kosten voor;
Nutsbedrijven; electra-, water- en gaslevering
Onderhoud installaties;  gas, electra, luchtbehandeling, alarm., brandblussers en brandmelding, en telefoon.
Onroerende zaak belasting
Overige heffingen;  riool, milieu, waterschap en afvoer afval.
Schoonmaakkosten algemene ruimten en tuinonderhoud
Deze kosten worden op basis van de werkelijk gemaakte netto kosten met een opslag van 3,5% beheersvergoeding verdeeld over de huurders naar rato van het gebruik